Instalacje OZE w Gminie Urzędów

data2Lista instalacji OZE realizowanych w ramach projektu „ Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów „.

 

Wykres poniżej prezentuje liczbę instalacji OZE pogrupowanych wg miejscowości instalacji.

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsza kolumna tabeli zawiera nazwę miejscowości poszczególnych instalacji. Kolejne dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie instalacji. Ostatnie dwie kolumny zawierają link prowadzący do historii odczytów z poszczególnych instalacji oraz pole do zaznaczenia, aby móc wygenerować zbiorczy raport dla wybranych instalacji.

Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się opcją szukaj znajdującą się nad tabelą. Pod tabelą znajduje się formularz do generowania raportów zbiorczych dla zaznaczonych instalacji z tabeli w wybranym przedziale czasowym.

W celu dodania danych do raportu należy zaznaczyć wiersze w tabeli.

MiejscowośćWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport
Zakościelne35000.002023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Bęczyn31935.322023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zadworze68202.412023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica67809.842023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rankowskie38900.002023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rankowskie68208.562023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Popkowice68353.902023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kozarów69030.832023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Bęczyn36352.832023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rankowskie68292.092023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica67915.642023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica68125.102023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Bęczyn67820.612023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Popkowice41000.002023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica35054.452023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Góry43000.002023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wodna68079.672023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wodna67496.112023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Bęczyn68033.632023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikuszewskie67908.432023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Bęczyn67968.472023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zakościelne68142.522023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikuszewskie67559.802023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Bęczyn67929.942023-11-29Piece na biomasęPiec na biomasęHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zadworze 7000.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikołajówka 2007.802023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Góry 7471.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Kolonia9119.202023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikuszewskie 13936.902023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikołajówka 5000.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wodna 7007.702023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Bęczyn 45600.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Skorczyce 9340.602023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Popkowice Księże9042.502023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wodna 10902.402023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rankowskie 12805.402023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Kol.14399.802023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Popkowice10179.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica9737.402023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikuszewskie 3007.802023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 13763.902023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikołajówka 9368.102023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Wieś 35000.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Majdan Bobowski 14148.402023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zadworze 7416.202023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 13672.202023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica Kolonia11182.202023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaikaHistoria odczytów Dodaj do raportu
Kozarów 7539.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rankowskie12711.402023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wodna 2200.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Moniaki 13784.902023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Natalin 3500.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wodna 6000.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Moniaki 9570.102023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 9861.702023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikuszewskie 9942.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Majdan Bobowski10016.302023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Urzędów9065.302023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaikaHistoria odczytów Dodaj do raportu
Popkowice10099.102023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Moniaki 8624.402023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zadworze 9823.202023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Bęczyn 22000.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikuszewskie 9677.302023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 7946.202023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikuszewskie 11003.202023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Kol.12093.502023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikołajówka 12054.402023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 35551.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Moniaki14599.702023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaikaHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rankowskie10431.602023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wodna 10114.402023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zadworze 8694.602023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Kol.11690.702023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Popkowice6287.302023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Góry 6971.902023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 8912.102023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 8559.602023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zadworze 7000.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zakościelne9573.302023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Moniaki 14717.902023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Skorczyce 9004.102023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica9771.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaikaHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica Kol 12215.202023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 10663.602023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Majdan Bobowski10709.902023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikołajówka 12238.102023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Majdan Bobowski8954.502023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zakościelne 13231.402023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Kol5177.502023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Natalin 7311.802023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rankowskie15054.802023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaikaHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica8362.102023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Wieś11890.802023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 6762.302023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Skorczyce 2500.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zadworze 3172.902023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Wieś43000.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 15393.202023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zadworze 10025.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Moniaki 11552.702023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 14220.702023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Skorczyce 10552.702023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wodna 8791.302023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Wieś 7039.102023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikuszewskie 12537.402023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Urzędów 8404.902023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikołajówka 12183.602023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Skorczyce 8284.702023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zadworze 8928.902023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zadworze 8633.402023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wodna 6000.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Księże3610.702023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Moniaki 8274.402023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Skorczyce9512.902023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaikaHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 6566.102023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Skorczyce 9914.702023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 7000.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Ksieże 11278.802023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zakościelne 5010.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Kolonia27680.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wodna 32000.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Leszczyna 2800.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica Kolonia7520.402023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaikaHistoria odczytów Dodaj do raportu
Góry7896.702023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Popkowice3959.002023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zadworze9684.302023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 9410.802023-11-28Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rankowskie 13267.702023-10-25Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Bęczyn 34660.002022-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Bęczyn 38000.002022-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Wieś 4200.002022-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Bęczyn 25760.002022-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Urzędów3537.202021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaikaHistoria odczytów Dodaj do raportu
Majdan Bobowski3500.002021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Popkowice 2800.002021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wodna 6000.002021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica Kolonia3300.002021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Moniaki 3100.002021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Góry3250.002021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zadworze 2356.602021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Wieś3811.502021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 2100.002021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Skorczyce 5000.002021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Boby Kolonia2600.002021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 1980.002021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rankowskie 3150.002021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica Kolonia2800.002021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaikaHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zakościelne3259.002021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikuszewskie 2200.002021-12-31Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Moniaki 3181.402021-03-09Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zakościelne2586.702021-03-09Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Góry2800.002021-03-09Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zakościelne 2778.202021-03-09Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Popkowice 3776.002021-03-09Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2.5kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Leszczyna 3200.002020-12-25Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Mikuszewskie3600.002020-11-30Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 3kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Rankowskie 2520.002020-11-30Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Popkowice 2540.002020-11-30Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 1860.002020-11-30Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Skorczyce 2500.002020-11-30Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 2100.002020-11-30Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Wierzbica 1980.002020-11-30Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Leszczyna 2200.002020-11-30Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
Zakościelne 2800.002020-11-30Instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika o mocy 2kWHistoria odczytów Dodaj do raportu
MiejscowośćWartość pomiaru [kWh]Data ostatniego pomiaruRodzaj instalacjiTyp instalacjiHistoria odczytówRaport


W celu wygenerowania raportu wyprodukowanej energii należy wybrać z listy instalacje i podać przedział czasowy.