Instalacje OZE w Gminie Urzędów
Na mapie zaznaczono instalacje solarne. Dla poprawienia czytelności mapy użyto grupowania (klastry) markerów. Liczby na ikonach klastrów oznaczają ilość instalacji, które zostały zgrupowane w klaster. Mapa oferuje narzędzia do pomiaru odległości oraz powierzchni.Do uruchomienia poszczególnych narzędzi służą przyciski:

Pierwszy przycisk to narzędzie służące do przesuwania mapy w dowolnym kierunku za pomocą kursora myszki. Wystarczy kliknąć na mapie i przesunąć kursor.
Drugi przycisk to narzędzie do pomiaru powierzchni na mapie. Należy zaznaczyć wybrany obszar na mapie klikając na kolejne punkty na mapie. Aby zamknąć wybrany obszar należy kliknąć ponownie na pierwszym punkcie lub dwukrotnie w ostatnim zaznaczonym punkcie. Zmierzona powierzchnia zostanie wyświetlona na górze mapy. Zaznaczony na mapie kształt można dowolnie modyfikować poprzez przeciąganie punktów za pomocą kursora. Aby usunąć zaznaczony kształt należy wcisnąć przycisk Reset.
Trzecim narzędziem jest pomiar odległości. Podobnie jak w poprzednim narzędziu należy zaznaczyć na mapie punkty za pomocą kursora (klikając w wybrane punkty), a w ostatnim punkcie kliknąć dwukrotnie. Zmierzona odległość pomiędzy zaznaczonymi punktami zostanie wyświetlona w polu u góry mapy.
Na dole mapy znajduje się informacja o współrzędnych punktu nad którym aktualnie znajduje się kursor oraz przycisk służący do wydruku widoku mapy.


Legenda instalacje solarne:

solary 2 panele
Solary 2 panele
solary 3 panele
Solary 3 panele
solary 4 panele
Solary 4 panele

Legenda fotowoltaika:

fotowoltaika ikona
Fotowoltaika o mocy 2kW
fotowoltaika ikona
Fotowoltaika o mocy 2.5kW
fotowoltaika ikona
Fotowoltaika o mocy 3kW
Legenda kotły na biomasę:

kocioł na biomasę ikona
Piec na biomasę

Fotowoltaika
Fotowoltaika o mocy 2.5kW
Fotowoltaika o mocy 2kW
Fotowoltaika o mocy 3kW
Piec na biomasę
Długość:
Powierzchnia:
Współrzędne