Instalacje OZE w Gminie Urzędów

Krzyżówka pozioma 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Pierwsza komórka : 0
Podpowiedź: W tym procesie rośliny zielone pochłaniają dwutlenek węgla
Ans : fotosynteza

Pierwsza komórka : 11
Podpowiedź: Ponowne wykorzystanie odpadów do produkcji
Ans : recykling

Pierwsza komórka : 22
Podpowiedź: materia organiczna
Ans : biomasa

Pierwsza komórka : 33
Podpowiedź: zamienia wiatr na energie
Ans : wiatrak

Pierwsza komórka : 44
Podpowiedź: wytwarza prąd
Ans : elektrownia

Pierwsza komórka : 55
Podpowiedź: nauka o biosferze
Ans : ekologia

Pierwsza komórka : 66
Podpowiedź: płynie w rurach pompy cieplnej
Ans : woda

Pionowo