Instalacje OZE w Gminie Urzędów
Korzystając ze wzoru na ciepło właściwe wody:
Q = cw * m * dT
gdzie: Q – ilość dostarczonego ciepła, m – masa wody, dT – przyrost temperatury (w stopniach 0C), cw = 4190 J/(kg*K) – ciepło właściwe wody,

można wyznaczyć ile wody udało się podgrzać dzięki zainstalowanym w ramach projektu instalacjom solarnym.

Tabela 1 zawiera obliczenia ilości podgrzanej wody przez kolektory zainstalowane w ramach projektu dla dwóch scenariuszy: podgrzanie wody o 20 i 30 0C.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów
Temperatury Ilość energii wytworzonej Ilość podgrzanej wody
20 0C 0 kWh 0.00 litrów
30 0C 0 kWh 0.00 litrów

 
 

Tabela 2 zawiera obliczenia zaoszczędzonej energii elektrycznej wytworzonej przez zamontowane instalacje w ramach danych projektu.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów
Zaoszczędzona energia elektryczna
0 kWh

 
 

house1

Ogółem w ramach projektu zainstalowanych zostało: 0 szt. instalacji solarnych, 24 szt. kotłów na biomasę oraz 0 szt. instalacji fotowoltaicznych.

Zatem średnia efektywność zainstalowanych instalacji wynosi: [php function=9].